Medyum Saddam Ali ile Papaz Büyüsü’nden Kurtulun

Büyü, semavi dinlerce varlığı kabul edilen ve etkileri günlük hayatta hissedilebilen bir kavramdır. Aşk büyüsü, bağlama büyüsü gibi zararsız ve iyi niyetli büyüler olduğu gibi, yapılmasında kötücül cinlerden yardım alınan ve kötü amaçlara sahip büyüler de mevcuttur. Bu büyüler ‘’kara büyü’’ olarak sınıflandırılır ve eğer…